Член Національного комітету України
з теоретичної і прикладної механіки (2002)

Секретар Експертної ради з механіки
Вищої атестаційної комісії України (2005-2006, 2007-2008, 2009-2010)

Експерт Експертної ради з математики і механіки
Департаменту атестації кадрів Міністертва освіти і науки України (2011-2012)

2013-2016, 2016-2019
Голова спеціалізованої вченої ради К 26.001.21 по захисту кандидатських дисертацій
на зобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук по спеціальностях
01.02.04 - механіка твердого деформівного тіла
01.02.05 - механіка рідини, газу і плазми

Експерт Науково-технічної ради з механіки МОН України (2015)Експерт Науково-технічної ради з механіки МОН України (2015)

Член редколегій журналів:

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка.
Дослідження в математиці і механіці.