09.1995-06.1996: асистент кафедри вищої математики
Українського державного університету харчових технологій (за сумісництвом)

09.2005 - 2008: професор кафедри прикладної фізики
Національного авіаційного університету (за сумісництвом)
Курс лекцій: "Загальна фізика. Механіка" (I курс)

10.2005 - 06.2013 професор кафедри механіки
Миколаївського державного університету (за сумісництвом)
Курси лекцій:
"Механіка деформівного твердого тіла" (магістранти)
"Сучасні проблеми фізики" (магістранти)

2012 - до цього часу: професор кафедри теоретичної та прикладної механіки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Курси лекцій:
Нелінійна динаміка - магістри 2 курс
Динамічні задачі - механіки: магістри 2 курс
Теорія розмірностей - магістри 1 курс
Спеціальні питання термомеханіки - магістри 1 курс
Коливальні системи - 4 курс
Методи аналітичних функцій в задачах механіки - 4 курс
Історія механіки - 3 курс
Математичні моделі в механіці - аспіранти